Javon Hogan - Ottawa University

Javon Hogan - Ottawa University

PROSPECT INTERVIEWS 2020 NFL Draft Diamonds Prospect Interview: Jevan Hogan, DB, Ottawa University By: Damon Talbot